Veel mensen per jaar worden getroffen door een hartstilstand/circulatiestilstand. Door snel en adequaat handelen van omstanders is de overlevingskans groter. Daarom is het belangrijk dat er veel mensen geschoold zijn in reanimatie en het gebruik van de AED.

 

Tijdens een reanimatie neemt u de pompfunctie van het hart over waardoor de circulatie op gang blijft. Een reanimatie moet dan ook bij voorkeur binnen 6 minuten gestart worden om de overlevingskansen te vergroten.IMG_20150622_203307

 

Als er op de plaats waar iemand een hartstilstand krijgt een AED aanwezig is, dan stijgt de kans op overleven tot 60%. Alleen in Nederland al gaat het dan om duizenden levens. De meest voorkomende oorzaak van een plotselinge hartstilstand is ventrikelfibrillatie, een onregelmatig samentrekken van het hart. De enige manier waarop ventrikelfibrillatie behandeld kan worden is met een defibrillator ofwel een AED (Automatische Externe Defibrillator).

Iedereen kan een AED leren gebruiken. U leert dit tijdens onze cursus.

Onze cursus duurt 4 uur. Daarin leert u de volgende handelingen:

  • hoe u een bewusteloos slachtoffer benadert
  • hoe u borstcompressies en beademingen uitvoert
  • hoe u de AED (automatische externe defribillator) gebruikt
  • hoe u iemand in stabiele zijligging neerlegt
  • hoe u moet handelen bij verslikking/verstikking

U kunt bij ons, indien u dat wenst, een certificaat krijgen die 2 jaar geldig is.

De cursus bestaat uit een deel theorie en veel praktijk. Gedurende de cursus geven wij de cursisten het zelfvertrouwen om op de juiste manier te handelen wanneer er iemand in hun directe omgeving te maken krijgt met een hartstilstand/circulatiestilstand.

De reanimatie cursus wordt gegeven door NRR gecertificeerde instructeurs.